Σχολικό ημερολόγιο 2014-2015

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Το τραγούδι του Χειμώνα

Πρώτη επίσημη ημέρα του Χειμώνα! Πριν ξεκινήσουμε τα Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ας μάθουμε ένα για αυτόν τον κρύο μήνα..Εμπλέκει τους τομείς της Δημιουργίας- Έκφρασης και Ανάγνωσης-Γραφής, καθώς μέσα από αυτό θα μάθουμε τα φωνήεντα!
 Μάθαμε το τραγούδι και μετά χωριστήκαμε σε ομάδες για να αποτυπώσει η κάθε μία μία στροφή του τραγουδιού και να είναι υπεύθυνη για το φωνήεν της, το οποίο έπρεπε να κοινοποιήσει στις άλλες ομάδες με παραδείγματα (λέξεις που ξεκινούν από το φωνήεν και πως γράφεται).  Τα παιδιά συνεργάστηκαν και ζωγράφισαν το περιεχόμενο της κάθε στροφής. Μαζευτήκαμε στον κύκλο και η κάθε ομάδα παρουσίαζε το δημιούργημα της ακολουθώντας τη διαδικασία που προαναφέρθηκε. Κολλήσαμε σε χαρτί του μέτρου την πρώτη ζωγραφιά και τα παιδιά έβρισκαν την καρτέλα με το φωνήεν τους  και το αντέγραφαν. Έτσι, σταδιακά, φτιάξαμε την ομαδική μας εργασία, περιμένοντας πως και πως για τα πρώτα χιόνια..Τα παιδιά συνεργάζονται για να αποτυπώσουν την κάθε στροφή..Διαλέγουν το σωστό φωνήεν
Η ομαδική μας εργασία για το τραγούδι του Χειμώνα!