Σχολικό ημερολόγιο 2014-2015

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Δικαιώματα του παιδιού

Εάν ο χρόνος το επέτρεπε, θα δουλεύαμε περισσότερο διαθεματικά, εμπλέκοντας τους τομείς των ΤΠΕ και της  Ανάγνωσης-Γραφής.Θα λειτουργούσα ως γραφέας στον υπολογιστή ώστε να βλέπουν τα παιδιά στο πληκτρολόγιο  τα γράμματα και τον τρόπο γραφής με τα διαστήματα, θα εκτυπώναμε το έγγραφο, θα κόβαμε τις προτάσεις και θα τις κολλούσαμε κάτω από τις ζωγραφιές τους.Το κάθε παιδί, βλέποντας την καρτέλα του, θα έγραφε το όνομα του και θα  επαναλαμβάναμε την προηγούμενη διαδικασία.Θα είχα ετοιμάσει κινητές καρτέλες με λέξεις κλειδιά τις οποίες θα "διαβάζαμε" και θα τις τοποθετούσαμε πάνω στις αντίστοιχες των προτάσεων κάτω από τις ζωγραφιές τους, εξυπηρετώντας έτσι τον στόχο για την ανάγνωση λέξεων με λειτουργικό χαρακτήρα!Παράδειγμα της δραστηριότητας μπορείτε να δείτε στην ετικέτα "δραστηριότητες για το σπίτι", το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε και να το δουλέψετε μαζί με τα παιδιά ακολουθώντας την προηγούμενη δραστηριότητα.Μην ξεχνάτε ότι σε κάθε πρόταση πρέπει να αντιστοιχεί και μία εικόνα που να την χαρακτηρίζει.Μπορείτε π.χ να κόψετε (τα παιδιά ) μία εικόνα ενός σπιτιού, σχολείου κ.α ή ακόμη καλύτερα να τα  ζωγραφίσουν, όπως κάναμε στην τάξη.Καλή διασκέδαση!