Σχολικό ημερολόγιο 2014-2015

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Φρουτοαινίγματα!

Μία από τις ικανότητες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν στον τομέα της Ανάγνωσης σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ(2003) είναι να μπορούν τα παιδιά να απομνημονεύουν μικρά κείμενα και να έρχονται σε επαφή με διαφορετικού τύπου κείμενα όπως ποιήματα, παροιμίες κ.α.Γι αυτό το λόγο μαθαίνουμε τα αινίγματα για τα φρούτα..Δείχνω την καρτέλα που γράφει το αίνιγμα,συζητάμε για τα χαρακτηριστικά του κειμένου και διαπιστώνουμε ότι δεν πρόκειται για τραγούδι ή ιστορία(κείμενα που είναι πιο οικεία στα παιδιά).Αυτό το κείμενο περιγράφει κάτι και ρωτάει μετά "Τι είναι;"Αυτό το κείμενο λοιπόν, ονομάζεται αίνιγμα!Το διαβάζουμε ξανά δείχνοντας πάντα με το δάχτυλο, για να υιοθετούν τις βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής,και προσπαθούν να μαντέψουν ποιο φρούτο περιγράφει.Αφού το βρουν, δείχνω την εικόνα της επαλήθευσης και ρωτάω εάν μπορούν να σκεφτούν πως γράφεται η λέξη π.χ πορτοκάλι.Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις και μέσα από τον καταιγισμό ιδεών, καταλήγουμε στην γραφή της λέξης, δίνοντας έμφαση στο αρχικό γράμμα. Έτσι, μαθαίνουμε το Π από το Πορτοκάλι, το Μ από το Μήλο κ.α.Το αίνιγμα το μαθαίνουμε με πολλούς παιγνιώδης και αστείους τρόπους.Το λέμε φωναχτά, σιγανά, ψιθυριστά,με αυξομείωση φωνής , γελώντας, με παλαμάκια, χτυπώντας τα πόδια κ.α,εμπλέκοντας και τη Μουσική σε αυτή τη δραστηριότητα.Ο πίνακας που δημιουργείται σταδιακά με τα φρουτοαινίγματα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ξεκολλούν τις λέξεις και να τις αντιγράφουν όποτε το θελήσουν εξυπηρετώντας λειτουργικές αλλά και δικές τους ανάγκες.
Ο πίνακας με τις κινητές καρτέλες και λέξεις