Σχολικό ημερολόγιο 2014-2015

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Τι είναι;

Θέλετε να παίξετε με τα αινίγματα κάνοντας εξάσκηση στις λέξεις ΕΙΝΑΙ/ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ; Πολύ απλά, εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας και δουλέψτε τα μαζί με τα παιδιά!Διαβάστε το αίνιγμα (δείχνοντας πάντα με το δάχτυλο ), και συζητήστε με το παιδί για το περιεχόμενο. Δείξτε τις εικόνες και ρωτήστε για κάθε μία "Τι είναι;"Μόλις το παιδί επιλέξει τη σωστή εικόνα, ωθήστε το να διατυπώσει τις εκφράσεις "Είναι...( π.χ. το χελιδόνι ), άρα δεν είναι..( π.χ. το αυτοκίνητο )". Μπορείτε να κάνετε διάφορες δραστηριότητες είτε με τα προγράμματα ζωγραφικής που έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, είτε κόβοντας εικόνες και κολλώντας τες κάτω από τα αινίγματα,ώστε να έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης και ταύτισης με τις αυτές. Σαν προέκταση, μπορείτε να τους ζητήσετε να γράψουν την απάντηση με όποιον τρόπο μπορούν ( χρησιμοποιώντας μολύβι ), να την γράψετε εσείς και να την αντιγράψουν στον υπολογιστή, να τους δώσετε διάφορες καρτέλες και να βρουν τη σωστή, ενώ μη ξεχνάτε να επαναλαμβάνετε τις λέξεις ΕΙΝΑΙ/ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ. Καλή επιτυχία!