Σχολικό ημερολόγιο 2014-2015

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία Ά μέρος

3 του Δεκέμβρη και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αντιξοότητες στην καθημερινότητα τους εξαιτίας της αναπηρίας τους ( σωματική ή νοητική ).  Το μάθημα εμπίμπτει στον τομέα Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση και στοχός της σημερινής ημέρας είναι τα παιδιά να μάθουν να σέβονται την διαφορετικότητα και να αναγνωρίσουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή και την ανάπτυξη των κοινωνιών τους σύμφωνα με τις αρχές της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για το λόγο αυτό, ετοίμασα μια παρουσίαση σε power point, εμπλέκοντας και τον τομέα των ΤΠΕ, προκειμένου να γίνει η παρουσίαση της νέας γνώσης, να γεννηθούν ερωτήματα, να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να αναπτύξουμε στάσεις ζωής. Δημιούργησα προβληματικές καταστάσεις μέσα από το λογισμικό παρουσίασης  και τα παιδιά μέσα από συνεργατικές μεθόδους προσπάθησαν να βρουν τις λύσεις. Δουλέψαμε βιωματικά, προσπαθώντας να περπατήσουμε στην τάξη με δεμένα τα μάτια, έχοντας έναν βοηθό- καθοδηγητή, κλείνοντας τα αυτιά μας και προσπαθώντας να καταλάβουμε τι μας λέει ο άλλος, βάζοντας το ένα χέρι πίσω από την πλάτη και προσπαθώντας να πιάσουμε ένα αντικείμενο..Η στάση ζωής μας..