Σχολικό ημερολόγιο 2014-2015

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Δράση eTwinning

Τι είναι το eTwinning;Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Όλοι οι Ευρωπαίοι μαθητές και μαθήτριες μέσω της δράσης eTwinning θα έχουν τη δυνατότητα με την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συμμετάσχουν σε κοινά παιδαγωγικά έργα με κάποιο σχολείο από άλλη Ευρωπαϊκη χώρα. H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει την παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό δεν είναι ο μοναδικός στόχος του eTwinning, το οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα (Μαθητές, Δάσκαλοι, Σχολικές τάξεις και Σχολική Διεύθυνση). Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Μέσα λοιπόν σε όλες τις Χριστουγεννιάτικες κατασκευές, προετοιμασίες, πρόβες, προστέθηκε και αυτή η δράση, η οποία προσέφερε ενδιαφέρον και κίνητρο στα παιδιά. Το θέμα μας είναι  "Χριστουγεννιάτικες κάρτες-παραδόσεις και έθιμα" .Οι χώρες που συνεργαζόμαστε είναι η Αγγλία, Τουρκία( 2 σχολεία ), Πολωνία (2 σχολεία) και 2 σχολεία από την Κρήτη.Η ανταλλαγή καρτών και πληροφοριών θα γίνει τόσο διαδικτυακά όσο και παραδοσιακά ( με το ταχυδρομείο ).